Työmuoto


Seurakuntatiedote


Käyntiosoite:
Ritokankaankuja 3
42800 Haapamäki
Puhelin:
044 3342 800
Sähköposti:
Kotisivut:

Haapamäen Saalem Seurakuntatiedote
Maalis-Huhtikuu 2018


Kuukauden sana
Helmikuun helminauha

Aika ajoin pysähdyn miettimään srk:n moninaisia toimintoja laajemmasta näkökulmasta. Silloin nousee väistämättä kysymys siitä, että mikä saa seurakuntiemme vapaaehtoiset toimijat yhä uudelleen ja uudelleen tarttumaan vastuisiinsa.
Monien kohdalla työ on jatkunut vuosien ja jopa vuosikymmenten ajan. Useat tehtävistä tapahtuvat näkymättömissä ja ovat luonteeltaan sellaisia, jotka mahdol-listavat puolestaan muiden toimimisen omissa tehtävissään.
Näkyvänä osana srk:n toimintaa ovat ne välittömät tehtävät, jotka liittyvät evan-keliointiin tai erillaisiin srk:n järjestämiin tilaisuuksiin, joissa yleisöä palvellaan Jumalan Sanalla, (esim. jumalanpalvelukset, leiritilanteet, pyhäkoulut, yms.)  Meillä lienee kristittyinä yksimielisyys siitä, että tämä-hän juuri kuuluukin seurakunnan ydin-tehtäviin.
Ennen kuin olemme siinä pisteessä, että voimme toteuttaa srk:n perustehtävää on täytynyt tapahtua paljon asioita, jotka ovat mahdollistaneet seurakunnan syntymisen paikkakunnalla ja sen myötä seurakunnallisen toiminnan aloittamisen.             
Olen sanomattoman kiitollinen siitä, että olen saanut osallistua tämän seurakunnan nykyisten vapaaehtoisten kanssa upeaan työhön Haapamäellä yli kuuden vuoden ajan. Unohtamatta kuitenkaan niitä, kokonaisia sukupolvia, jotka loivat oman näkynsä perusteella pohjan seurakuntamme nykyiselle toiminnalle.
Jokainen seurakuntamme jäsen, kaikkina sen olemassa olon vuosina on omilla valinnoillaan, rukouksillaan, varoillaan ja tahdollaan osallistunut sen rakentamiseen, minkä me tänä päivänä tunnemme Haapamäen helluntaiseura-kuntana. Jumala antakoon meille viisautta ja näkyä pitää hyvää huolta siitä hienosta perinnöstä, jonka menneet sukupolvet ovat meidän käsiimme uskoneet.
Liittyköön omat valintamme ja tekomme osaksi sitä helminauhaa, joka tuo esiin Jumalan kunniaa Haapamäellä seurakuntamme kautta.

Kevättä ja kirkkautta kohti!   Kai-pastori

Kuukausiohjelma                         Maaliskuu 2018

Viikko 9 Suntio: Jukka Savonmäki
1.3. to 18 Rukouksen ilta, Seppo Viikki
4.3. su 11 eht.jlanpalvelus,
           j. Kolhon tiimi, s. Kai Kangas

Viikko 10 Suntio: Sami Kero
8.3. to 18 Rukouksen ilta, Kai Kangas
10.3. la 09 Klapitalkoot-suntiopalaveri
11.3. su 11 jlanpalvelus, p.koulu,
           j. Eija Saarenmaa, s. Matti Karola

Viikko 11 Suntio:Seppo Viikki
15.3. to 18 Rukouksen ilta, Seppo Viikki
16.3. pe 18 Mix kerho
17.3. la 09 K-S työntekijäpvä IK-opisto
18.3. su 11 jlanpalvelus,
           j. Kaisa Aro-Panula, s. Kai Kangas

Viikko 12 Suntio: Sami Kero
22.3. to 18 Tupailta,  Reijo Ylä-Soininmäki
25.3. su 11          (kesäaika alkaa!) lyhyt s. Kai Kangas
           Srk:n Ry:n vuosikokous ja
           Srk:n seurakuntakokous

Viikko 13              Suntio: Keijo Kangasniemi
29.3. to 18 Rukouksen ilta, Arja Viikki
2.4. ma 18 II pääsiäispvä eht.jlanpalvelus,
                        j. Kai Kangas, s. Eija Saarenmaa


Pääsiäis-Ma klo 18 Eht. kok!
Toisena pääsiäispäivänä, maanantaina 2.4. klo 18, on seurakuntamme ehtoolliskokous. Iltajumalanpalvelus mahdollistaa myös pääsiäisen vietossa olleiden tulemisen mukaan. Tervetuloa!

Kuukausiohjelma                        Huhtikuu 2018

Viikko 14 Suntio: Seppo Viikki
5.4. to 19 Rukouksen ilta, Seppo Viikki
8.4. su 11 jlanpalvelus, p.koulu,
           j. Reijo Ylä-Soininmäki, s. Kirsi Kangas
           ”Ugandan terveisiä”

Viikko 15 Suntio: Sami Kero
12.4. to 18 Rukouksen ilta, Kai Kangas
15.4. su 11 jlanpalvelus  
           j. Kai Kangas, s. Mervi Venäläinen
Viikko 16              Suntio: Jukka Savonmäki
19.4. to 18 Rukouksen ilta, Reijo Ylä-Soininmäki
22.4. su 11 jlanpalvelus, p.koulu,
           j. Kolhon tiimi, s. Raino Mustonen

Viikko 17             Suntio:Keijo Kangasniemi
26.4. to 18 Rukouksen ilta, Kai Kangas
28.4. la 11 Mix -perhetapahtuma Saalemilla
29.4. su 11 jlanpalvelus,
           j. Kyösti Viikki, s. Kai Kangas

Viikko 18 Suntio: Kyösti Viikki
3.5. to 19 Rukouksen ilta, Arja Viikki
6.5. su 11 eht.jlanpalvelus, p.koulu,
                                           j. Thomas Nickel, s. Sami Aro-Panula

Johdatusta Lindgreneille!
Srk:mme lähetit, Johanna ja Matti Lindgren, ovat tällä hetkellä Suomessa. He tekevät täältä käsin työtä lähetyskohteeseensa tämän kevään aikana. Rukoillaan heille Jumalan johdatusta ja viisautta sekä tämänhetkisiin työtehtäviinsä että tulevaisuuden askeliin.

Jaakko Karppinen harjoittelijana!
Jaakko Karppinen tekee Iso Kirja -opiston harjoittelukurssin harjoittelutunteja seurakunnassamme tänä keväänä. Hänen harjoittelunsa keskittyy erityisesti lapsi- ja varkkityöhön. Hän on myös jonkin verran mukana seurakunnan muissa tehtävissä. Rukoillaan Jumalan siunausta ja johdatusta sekä hänen että hänen vaimonsa Terhin elämään.

Srk:n Ry:n vuosikokous!

Haapamäen Saalem Ry:n vuosikokous järjestetään Saalem rukoushuoneella 25.3.2018 klo 11 alkaen. Kokouksessa käsitellään sekä kulunutta vuotta että Ry:n tulevaisuutta. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan.

Haapamäen helluntaiseurakunnan seurakuntakokous!

Haapamäen helluntaiseurakunnan (Suomen helluntaikirkon jäsenseurakunta) seurakuntakokous järjestetään srk:n Ry:n kokouksen jälkeen (25.3.2018 klo 11). Keskeisimpänä asiana on seurakunnan johtosäännön käsittely ja hyväksymisestä päättäminen. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan.

Seurakunnan yhteystidot

Haapamäen Saalem
Ritokankaankuja 3, 42800 Haapamäki
Puh: 044 3342 800

Seurakunnan pastori:
Kai Kangas  

Vanhimmisto
Kyösti Viikki: 044 5806278 (puheenjoht.)
Seppo Viikki: 040 5621333
Sami Aro-Panula: 050 538 6016
Thomas Nickel
Olavi Rannala

Saalem ry
Puheenj: Seppo Viikki: 040 5621333
Diakoni
Tuula Mäkelä  050 9112937
Seurakuntatiedote
Sami Aro-Panula: 050 5386016
Kuukausiohjelma: Kai Kangas

Lapsityö: Kaisa Aro-Panula 050 3674209
Varkki- ja nuorisotyö
Thomas Nickel  040 9691337
Pyhäkoulu: Raksu Kangasniemi:
050 3310839
Iso Kirja yhdyshenkilö: Tanja Näsilä:
040 7786811

Seurakunnan isäntä:
Keijo Kangasniemi: 0500 661009
Seurakunnan pääemäntä:
Mirka Rannala: 040 7607576
Antiikkikirpputori: 0400 842744
Katulähetyksen kirpputori Reijo Ylä-Soininmäki

Internet osoite:
http://www.haapamaki.helluntaisrk.net
Sähköposti:
haapamaenhellsrk@gmail.com
kai.kangas2@gmail.com