Työmuoto


Seurakuntatiedote


Käyntiosoite:
Ritokankaankuja 3
42800 Haapamäki
Puhelin:
044 3342 800
Sähköposti:
Kotisivut:

Haapamäen Saalem Seurakuntatiedote
Haapamäen Saalem Seurakuntatiedote
Syys-Lokakuu 2017


Kuukauden sana
Tiivistelmä Lindgrenien pu-heesta seurakunnalle 13.8.2017

Fil. 2:1-8: ”Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. Olkoon teillä sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.”

Tässä Raamatun kohdassa nousee avainsanaksi Kristuksen nöyryys ja kuuliaisuus. Jakeissa 1–4 Paavali kehottaa meitä nöyryyden asentee-seen, joka ilmenee rakkautena, sopuna ja samanmielisyytenä. Nöyrinä näemme toisen parempana kuin itsemme ja kykenemme näkemään omasta navasta pidemmälle. Paavali tuo Kristuksen mielen tavoittelun arvokkaana asenteena.             


Kun haluamme seurata Jeesuksen esimerkkiä, on luonnollista, että elämämme on hänen asenteensa mukaista. Jos Jeesus luopui kunniastaan – keitä me olemme pitämään kiinni omastamme? Ja silti löydämme itsemme varmasti usein taistelemasta omasta kunniasta ja oikeuksista. Meistä ei tule täydellisiä, mutta hänen opetuslapsinaan seuraamme hänen esimerkkiään ja nojaamme armoon epäonnistumisista huolimatta.

Kasvu tapahtuu niissä ihmissuhteissa, joissa kipupisteemme tulevat parhaiten esille. Kipu haastaa meitä muutokseen ja kasvuun kohti Kristuksen nöyryyttä. Vaikeat ihmissuhteet on lahjoitettu meille kasvualustoiksi ja Kristuksen mielen harjoittamisen paikoiksi. Tässä piilee siunaus. Kristuksen mielen saavuttaminen vaatii anteeksiantoa. Usein anteeksiantamaton mieli kertoo meille jostakin, jota emme ole hyväksyneet itsessämme. Näemme toisessa omat kipukohtamme ja syytämme niistä toista.

Otetaan siis nöyryyden hyve elämäämme ja ollaan kuuliaisia Raamatun sanalle. Todellinen Jumalan palvelijan luonne näkyy Kristuksen esimerkin mukaisena elämänä. Ollaan siis rohkein mielin. Nöyrtymisestä ei seuraa nöyryytys, vaan siunaus meidän elämäämme ja kunnia Jumalalle.

Seurakuntaa siunaten Matti ja Johanna Lindgren
Seurakunnan järjestäytymismuoto

Seurakuntamme on päättänyt selvittää seurakunnan järjestäytymismuoto-kysymystä tämän syksyn aikana. Kysymys on siitä, olisiko nykyisessä tilanteessa esimerkiksi varainhankintaa ajatellen parempi toimia uskonnollisen yhdyskuntalain pohjalta nykyisen yhdistyslain sijaan.

Seurakunnassamme tullaan toteuttamaan lähi viikkojen aikana kysely, jossa muiden kysymysten ohella seurakuntalaisilta kysytään myös heidän mielipidettään tästä järjestäytymiskysymyksestä.

Alustavasti oli kesän asiakokouksessa puhetta, että tästä järjestäytymiskysymyksestä päätettäisiin mahdollisesti jo lokakuun asiakokouksessa. Näin nopeasti asiaa ei pysty viemään eteenpäin, joten asiata päätetään aikaisintaan todennäköisesti joko marraskuun tai joulukuun asiakokouksessa. Rukoillaan, että Jumala saisi johdattaa seurakuntaamme tässä kysymyksessä.


Antiikkikirpputori

Antiikkikirpputori ei siirtynytkään katulähetyksen kirpputorin yhteyteen. Eli tällä hetkellä jatketaan entisissä tiloissa. Rukoillaan Jumalan johdatusta antiikkikirpputorille ja sitä kautta tehtävällä työlle.
Kuukausiohjelma                         Syyskuu 2017


Viikko 35 Suntio: Seppo Viikki
31.8. to 19 Rukouksen ilta, Seppo Viikki
1.9. pe 18 Mixkerho
3.9. su 11 eht.jlanpalvelus,
              j. Kai Kangas, s. Taina Karhu

Viikko 36 Suntio: Sami Kero
7.9. to 19 Rukouksen ilta, Kai Kangas
8.9. pe 18 Tosimiesten ilta
10.9. su 11 jlanpalvelus,
              j.  Kai Kangas, s. Leif Flink

Viikko 37 Suntio: Sami Kero
14.9. to 19 Rukouksen ilta, Sami Kero
17.9. su 11 jlanpalvelus,
              j. Reijo Ylä-Soininmäki, s. Kai Kangas

Viikko 38 Suntio: Seppo Viikki
21.9. to 19 Rukouksen ilta, Seppo Viikki
24.9. su 11 jlanpalvelus,  
              j. Erkki Syrjä, s. Anis Murtomäki

Viikko 39 Suntio: Erkki Syrjä
27.-30.9. Syyspäivät  Turku
28.9. to 18 Tupailta, Reijo Ylä-Soininmäki
1.10. su 11 eht.jlanpalvelus, pyhäk.,
                         j. Kai Kangas, s. Sami Aro-Panula

Lähetit
Muistetaan sekä Lindgrenejä että Näsilöitä rukouksin. Molemmilla läheteillämme on haastava työ. Rukoillaan että Jumala saa kohdata heitä ja heidän kauttaa muita ihmisiä.

Kuukausiohjelma                        Lokakuu 2017


Viikko 40              Suntio: Jukka Savonmäki
5.10. to 18 Rukouksen ilta, Kai Kangas
6.10. pe 18 Naistenilta, A. Viikillä
8.10. su 16 jlanpalvelus,
              j. Eija Saarenmaa, s. Onni Haapala

Viikko 41 Suntio: Sami Kero
12.10.    to 18 Rukouksen ilta, Sami Kero
13.10.   pe 18 Mixkerho
15.10.   su 11 jlanpalvelus,
              j. Kirsi Kangas, s. Kai Kangas

Viikko 42 Suntio: Seppo Viikki
19.10.   to 18 Rukouksen ilta, Seppo Viikki
22.10.   su 11 jlanpalvelus,
              j. Kolhon tiimi, s. Raino Mustonen

Viikko 43 Suntio: Kyösti Viikki
26.10.   to 19 Rukouksen ilta, Kyösti Viikki
29.10.   su 11 jlanpalvelus,
         j. Jussi-Pekka Tahvanainen, s. Eija Saarenmaa

Viikko 44              Suntio: Jukka Savonmäki
2.11. to 18 Rukouksen ilta, Kai Kangas
5.11. su 11 eht.jlanpalvelus, pyhäk.,
                                           j. Kyösti Viikki, s. Kai Kangas


Jeesuksen antama käsky!
Joh. 13:34-35: ”Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus.”


Seurakunnan yhteystidot

Haapamäen Saalem
Ritokankaankuja 3, 42800 Haapamäki
Puh: 044 3342 800

Seurakunnan pastori:
Kai Kangas  

Vanhimmisto
Kyösti Viikki: 044 5806278 (puheenjoht.)
Reijo Ylä-Soininmäki: 0500 419 623
Seppo Viikki: 040 5621333
Sami Aro-Panula: 050 538 6016
Hannu Näsilä:

Saalem ry
Puheenj: Seppo Viikki: 040 5621333
Diakoni
Tuula Mäkelä  050 9112937
Seurakuntatiedote
Sami Aro-Panula: 050 5386016
Kuukausiohjelma: Kai Kangas

Lapsityö: Kaisa Aro-Panula 050 3674209
Varkki- ja nuorisotyö
Thomas Nickel  040 9691337
Pyhäkoulu: Raksu Kangasniemi:
050 3310839
Iso Kirja yhdyshenkilö: Tanja Näsilä:
040 7786811

Seurakunnan isäntä:
Keijo Kangasniemi: 0500 661009
Seurakunnan pääemäntä:
Mirka Rannala: 040 7607576
Antiikkikirpputori: 0400 842744
Katulähetys: Reijo Ylä-Soininmäki

Internet osoite:
http://www.haapamaki.helluntaisrk.net
Sähköposti:
haapamaenhellsrk@gmail.com
kai.kangas2@gmail.com